SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

plywam.jpg

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „Już pływam”.  W ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży Gmina Babice  wraz z pomocą  środków Województwa Małopolskiego umożliwia dzieciom wyjazdy na basen w Chrzanowie oraz udział w kursie nauki pływania.

Projekt realizowany jest od dnia 20 marca 2023 r. do października 2023 r. z przerwą wakacyjną i obejmuje 9 godzin nauki pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. W zajęciach uczestniczy 22 uczniów .
- nabycie podstawowych umiejętności pływackich i oswojenia się z wodą dla dzieci, które nie posiadają takich umiejętności oraz poprawa umiejętności pływackich u dzieci, które w małym stopniu potrafią pływać
- promocja aktywnego i bezpiecznego wypoczynku
- rozwój umiejętności społecznych
- podmienienie samooceny w związku z nabyciem nowej umiejętności.