SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

maly mistrz

Cele projektu:

1. poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
2. wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;
3. promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;
4. monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
5. określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;
6. zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej;

Opiekunami projektu są: mgr Beata Bieniek, mgr Mariusz Maj.

Wpisy dotyczące działań w ramach projektu są dostępne na blogu:
http://malymistrz.pl/school/show_item/2663/zespol_szkol_w_zagorzu