SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Adolfa Chojnackiego w Zagórzu ogłasza nabór do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zagórzu w roku szkolnym 2022/2023.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Szczegóły na stronie internetowej pod linkiem: https://babice.pl/aktualnosci/2022-01-18-rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-w-gminie-babice-w-roku-szkolnym-20222023.html

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Szkoły w terminie od 07.03.2022 r. do 16.03.2022 r. (postępowanie uzupełniające 16.05.2022 r. do 27.05.2022 r.)

DRUKI dokumentów niezbędnych do zapisania dziecka do szkoły można uzyskać Sekretariacie Szkoły, Przedszkolu lub pobrać ze szkolnej strony z zakładki UCZNIOWIE – REKRUTACJA, linki do pobrania plików poniżej: