SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr

Komunikat dla Rodziców dzieci rozpoczynających naukę w r. szk. 2021/2022

 Od dnia 08.03.2021 r. rozpoczynamy zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Zagórzu.

  1. Rodzice dzieci zamieszkających w obwodzie szkoły składają zgłoszenie (potwierdzenie rozpoczęcia nauki) dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zagórzu na rok szkolny 2021/2022 do 15.03.2021 r. do godz. 15:00.
  1. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I Szkoły Podstawowej w Zagórzu na rok szkolny 2021/2022 do 15.03.2021 r. do godz. 15:00.

Stosowne dokumenty można pobrać ze strony szkoły.

Do pobrania:

Zał. nr 1 – zgłoszenie dziecka do kl. I

Zał. nr 2 – wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I

Komunikat o rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Terminy rekrutacji