SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczął się 1 września 2011 roku.

W wyniku przeprowadzonego konkursu funkcje dyrektora szkoły powierzono mgr Marii Miranowicz. Zastąpiła ona na tym stanowisku mgr Annę Gucik, która po długoletniej pracy odeszła na emeryturę. Do grona emerytów dołączyła także matematyczka mgr Barbara Gramatyka. Po jej odejściu stanowisko nauczyciela matematyki objęła pani Sylwia Mochel. Zmiany w kadrze nastąpiły także w wyniku pójścia na urlop dla poratowania zdrowia mgr Justyny Sikory. Podczas jej nieobecności obowiązki nauczyciela języka angielskiego przejęły dwie panie: mgr Anna Kędziora oraz Roksana Kosowska.

W roku szkolnym 2011/2012 w skład Rady Pedagogicznej weszli następujący nauczyciele:

Miranowicz Maria - dyrektor 
Grzywnowicz Monika - wicedyrektor

Mucha Renata
Bieniek Beata
Zdebik Agata
Domin Helena
Ziajka Beata
Koffer Magdalena
Doległo Krystyna
Kraśniewska Agata
Maj Mariusz
Woźniak Magdalena
Chrapek Ewa
Dorman Renata
Mochel Sylwia
Kędziora Anna
Kosowska Roksana
Nowotny Ewa
Kobiałka Zenon
Moskała Liliana
Pawlik Iwona
Popielnicka Ewa
ks. Chrostek Artur
Piłat-Korpała Jolanta
Sitko Katarzyna

Dwie nauczycielki uzyskały kolejne stopnie awansu zawodowego. Pani dr Beata Ziajka została nauczycielem mianowanym, natomiast pani Sylwia  Mochel  uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego.

Liczba uczniów i oddziałów kształtowała się następująco:

SP-162 uczniów    PG – 104 uczniów
SP - 8 oddziałów   PG - 6 oddziałów

W minionym roku szkolnym dokonano remontu korytarza i sal lekcyjnych na pierwszym piętrze. Materiały remontowe zakupione zostały z pieniędzy przysłanych jako darowizna z Elektrowni. Siersza w Trzebini. Prace remontowe wykonane zostały nieodpłatnie przez zatrudnionych na czs wakacji więźniów z Zakładu Karnego w Trzebini.

Od dnia 3.X.2011r. funkcjonuje w szkole świetlica, zorganizowana w sali zabaw dla uczniów szkoły podstawowej.

Dzięki zaangażowaniu rodziców udało się wyremontować pomieszczenie gdzie w grudniu 2011r. uruchomiono stołówkę.

Do sponsorów i wykonawców należą panowie: Michał Potempa, Mariusz Terlecki, Artur Kasprzyk, Leon Kozioł, Maciej Doległo, Bogusław Bolek, Jerzy Ziajka, Wiesław Telenga i Mariusz Ignaczak.

Na wyróżnienie za zaangażowanie w pomoc w prowadzonych popłudniami pracach zasługuje uczeń klasy V Albert Terlecki, który codziennie z ojcem i dziadkiem pracował w jadalni.

Obiady dowoziła firma cateringowa.

Rok szkolny 2011/2012 to kolejny, trzeci już, rok aktywnej pracy uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Aktywny w szkole, aktywny w życiu”. Wzmożony wysiłek twórczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, zaowocował licznymi wygranymi konkursami, w których gratyfikację stanowiły pomoce dydaktyczne, m.in. tablica interaktywna, laptop, rzutnik, kamerę oraz dwa aparaty  fotograficzne, w tym lustrzankę cyfrową Sony Alfa.

Rok szkolny 2011/2012 obfitował także w wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym. Odbywały się różne imprezy zarówno szkolne jak i środowiskowe (m.in. pasowanie uczniów klas pierwszych, jasełka, gminny konkurs piosenki i poezji angielskiej). Jasełka oraz uroczystość poświęcona upamiętnieniu rocznicy odzyskania niepodległości miały miejsce w kościele. Imprezy spotkały się z ciepłym i serdecznym przyjęciem przez środowisko lokalne, a przygotowujący je uczniowie zebrali wiele słów pochwał i uznania.

Organizowano wiele wycieczek. Uczniowie gimnazjum jak co roku mieli możliwość wyjazdu także za granicę. Tym razem była to wycieczka do Włoch.