SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 odbyło się 3 września 2012 roku.

W skład Rady Pedagogicznej weszli następujący nauczyciele:

Miranowicz Maria – dyrektor szkoły
Grzywnowicz Monika – zastępca dyrektora

Mucha Renata
Bieniek Beata
Zdebik Agata
Domin Helena
Ziajka Beata
Koffer Magdalena
Doległo Krystyna
Kraśniewska Agata
Maj Mariusz
Woźniak Magdalena
Chrapek Ewa
Dorman Renata
Mochel Sylwia
Nowotny Ewa
Kobiałka Zenon
Moskała Liliana
Pawlik Iwona
Popielnicka Ewa
ks. Chrostek Artur
ks. Pytel Zbigniew
Piłat-Korpała Jolanta
Sitko Katarzyna

Liczba uczniów i oddziałów kształtowała się następująco:

SP- 158 uczniów PG – 93 uczniów
SP - 8 oddziałów PG - 5 oddziałów

Rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół w Zagórzu obfitował w rozmaite zdarzenia i inicjatywy. Były to między innymi:

1. Projekt „Szkoła z klasą 2.0", do którego przystąpiło w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum. Zadaniem projektu jest pomoc w odpowiedzi na pytanie: "Jak w uczeniu się i w nauczaniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)?”.
W ramach projektu zaangażowani uczniowie prowadzili blogi na platformie Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w których dzielili się swoimi działaniami TIK na poszczególnych zajęciach. Koordynatorem projektu jest Pani Magdalena Woźniak. Nauczyciele biorący udział w projekcie, Ewa Chrapek, Justyna Sikora i Ewa Nowotny, przygotowały zajęcia otwarte prowadzone metodami aktywizującymi  z wykorzystaniem komputerów i tablic interaktywnych dla uczniów ze szkół naszej gminy.

2. Program „Szkolne Kasy Oszczędności" dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat realizowany jest przez bank PKO BP. Nasza szkoła przystąpiła do niego 15 października.

3. Spotkanie z Astronomią – odbyła się prelekcja multimedialna przedstawiciela Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach dla uczniów szkół gminy Babice, połączona z obserwacją przez teleskop nieba i wybuchów na słońcu.

4. Ogólnopolski projekt WWF „Pozwólcie żyć zwierzętom w ich naturalnym środowisku”. Laureatkami zostały: Aleksandra Bębenek i Natalia Zagórska.

5. Gminny Konkurs Piosenki  i Poezji Angielskiej i Niemieckiej, który odbył się w naszej szkole 4 czerwca 2013r  pod patronatem  Wójta Gminy Radosława Warzechy. Gościliśmy uczniów Zespołu Szkół w Babicach  oraz  Szkoły Podstawowej w Mętkowie.  Bardzo dobrze zaprezentowali się wszyscy uczestnicy którzy nie tylko rywalizowali ze sobą, ale też dobrze się bawili.

6. Gminny Konkurs BRD (Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym), który odbył się 26  marca. W konkursie uczestniczyły drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy: Babice, Jankowice, Mętków, Zagórze. Szkoła Podstawowa zajęła I miejsce w rywalizacji  drużynowej. Indywidualnie I miejsce zajął Patryk Rogowiec z SP w Zagórzu. W kategorii - gimnazjum zajęliśmy II miejsce.

7. „Zielone szkoły” nad morzem: do Łaz i Jarosławca w czerwcu wyjechali uczniowie klas III szkoły podstawowej i gimnazjum.

8. Szkoła Podstawowa została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Cała szkoła testuje Matlandię” organizowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Zwycięzcami konkursu zostali twórcy (nauczyciele) najbardziej różnorodnych zestawów zdjęć przedstawiających sposoby wykorzystania Serwisu Matlandia podczas pracy z uczniami w szkole. Nagrodę, czyli roczny bezpłatny dostęp do programu matematycznego Matlandia otrzymali wszyscy uczniowie klas 4–6 oraz nauczyciel matematyki p. Sylwia Mochel.

Uczniowie w tym roku, jak i w poprzednim, osiągali wiele sukcesów biorąc udział w konkursach i zawodach.

Najważniejszym wydarzeniem w roku szkolnego 2012/2013 z pewnością były obchody 110 rocznicy założenia szkoły i uroczystość nadania jej imienia ks. Adolfa Chojnackiego oraz sztandaru. Odbyła się ona 25 maja 2013r., jednak przygotowania  związane z obchodami trwały cały rok.  Zbiórka starych zdjęć i dokumentów szkolnych pozwoliła na zorganizowanie okazjonalnej wystawy i zebranie materiałów do Izby Pamięci. Główne uroczystości poprzedziła Wieczornica, poświęcona przybliżeniu sylwetki ks. A. Chojnackiego, w której brali udział uczniowie, nauczyciele oraz społeczność Zagórza. Prezentację przygotowała p. E. Popielnicka, a ubarwiła słowem p. K. Doległo. Postać patrona pojawiła się także we wspomnieniach mieszkańców Zagórza, którzy współpracowali, bądź znali ks. Chojnackiego oraz w prelekcji ks. Wojciecha Leśniaka, autora pracy doktorskiej poświęconej sylwetce księdza „Niezłomnego”.

Główna uroczystość 110-lecia szkoły oraz nadania jej imienia i sztandaru miała następujący przebieg: 
1. Msza św. celebrowana przez biskupa Tadeusza Pieronka.
2. Przemarsz do szkoły - orkiestry, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, rodziców, uczniów i nauczycieli, pracowników szkoły, mieszkańców Zagórza.
3. Wprowadzenie sztandaru. Poczet sztandarowy tworzyli reprezentanci rodziców: p. Aleksandra Broczkowska, p. Monika Burzej, p. Mariusz Perończyk.
4. Odczytanie Uchwały Rady Gminy nadającej imię i sztandar szkole.
5. Przekazanie sztandaru przez rodziców dyrektorowi szkoły, a następnie przejęcie go przez poczet sztandarowy uczniów.
6. Wystąpienie dyrektora szkoły.
7. Przemówienie okolicznościowe zaproszonych gości.
8. Wyprowadzenie sztandaru.
9. Część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
10. Przecięcie wstęgi i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, przedstawiającej sylwetkę patrona.

W dniach 05.02.2013 – 31.05.2013 w gimnazjum przeprowadzone zostało badanie zrealizowane przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli organu prowadzącego na temat:
- efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,
- procesów zachodzących w szkole decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów  działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów,
- zarządzania szkołą.

W wyniku ewalucji praca szkoły została oceniona pozytywnie i skalsyfikowana w większości badanych obszarów na wysokim poziomie wymagań (literka B), a cztery obszary na poziomie średnim (literka C). Wnioski wyciągnięte z ewaluacji pomogą w podejmowaniu odpowiednich działań i poprawę wyników egzaminów zewnętrznych.

W minionym roku szkolnym dokonano remontu korytarza i sal lekcyjnych na parterze dzięki wsparciu finansowemu sponsorów prywatnych i instytucji. Stałymi przyjaciółmi szkoły są m.in.: Kazimierz Gut, Janusz Małecki, Anna i Artur Mazela, Piotr Wójcik, Tauron, Klub Sportowy „Zagórzanka”, Bank Spóldzielczy.