SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbyło się 1 września 2014r. Naukę rozpoczęło 227 uczniów (153 w Szkole Podstawowej i 74 w Publicznym Gimnazjum). W skład grona pedagogicznego weszli następujący nauczyciele:

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2013/14, zainaugurowanym 2 września 2013 r., naukę rozpoczęło 151 uczniów szkoły podstawowej i 81 gimnazjum. W skład grona pedagogicznego weszli następujący nauczyciele:

Miranowicz Maria – dyrektor szkoły
Grzywnowicz Monika – zastępca dyrektora

Czytaj więcej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 odbyło się 3 września 2012 roku.

W skład Rady Pedagogicznej weszli następujący nauczyciele:

Miranowicz Maria – dyrektor szkoły
Grzywnowicz Monika – zastępca dyrektora

Czytaj więcej...

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczął się 1 września 2011 roku.

W wyniku przeprowadzonego konkursu funkcje dyrektora szkoły powierzono mgr Marii Miranowicz. Zastąpiła ona na tym stanowisku mgr Annę Gucik, która po długoletniej pracy odeszła na emeryturę. Do grona emerytów dołączyła także matematyczka mgr Barbara Gramatyka. Po jej odejściu stanowisko nauczyciela matematyki objęła pani Sylwia Mochel. Zmiany w kadrze nastąpiły także w wyniku pójścia na urlop dla poratowania zdrowia mgr Justyny Sikory. Podczas jej nieobecności obowiązki nauczyciela języka angielskiego przejęły dwie panie: mgr Anna Kędziora oraz Roksana Kosowska.

W roku szkolnym 2011/2012 w skład Rady Pedagogicznej weszli następujący nauczyciele:

Miranowicz Maria - dyrektor 
Grzywnowicz Monika - wicedyrektor

Czytaj więcej...