SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

020-marek-siemek-dsc 740525 maja 2013 r. w Zespole Szkół w Zagórzu miała miejsce uroczystość nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia ks. Adolfa Chojnackiego, nadanie sztandaru szkole oraz 110 rocznica założenia szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez ks. biskupa Tadeusza Pieronka, na której miało miejsce poświęcenie nowego sztandaru. Następnie przy wtórach orkiestry dętej poczet sztandarowy, zaproszeni goście oraz społeczność szkolna i lokalna przemaszerowały do szkoły.

Czytaj więcej...

25 maja 2013 r. o godz.10.00 rozpoczęła się w naszej szkole uroczystość nadania imienia ks. Adolfa Chojnackiego, nadania sztandaru i 110 rocznica jej założenia.

Przebieg uroczystości:

1. Msza św. celebrowana przez biskupa Tadeusza Pieronka.
2. Przemarsz do szkoły - orkiestry, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, rodziców, uczniów i nauczycieli, pracowników szkoły, mieszkańców Zagórza.
3. Wprowadzenie sztandaru.
4. Odczytanie Uchwały Rady Gminy nadającej imię i sztandar szkole.
5. Przekazanie sztandaru przez rodziców dyrektorowi szkoły, a następnie przejęcie go przez poczet sztandarowy uczniów.
6. Wystąpienie dyrektora szkoły.
7. Przemówienie okolicznościowe zaproszonych gości.
8. Wyprowadzenie sztandaru.
9. Część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
10 Przecięcie wstęgi i odsłonięcie tablicy z patronem szkoły.

P1010527  P1010597  P1010605

 Lata 1900 - 1994

Starania o utworzenie szkoły w Zagórzu sięgają roku 1900. Utworzenie samodzielnych gmin wiejskich wyłączonych spod jurysdykcji dworskiej i sądów patrymonialnych po roku 1867 w całym zaborze austriackim umożliwiło chłopom dostęp do szkół, organizacji społeczno-zawodowych, politycznych, oraz kulturalnych.

Nie zawsze jednak uczestnictwo w owych organizacjach było skorelowane z ich faktycznymi potrzebami. Kiedy w 1900 r. rozpoczęto starania o utworzenie szkoły w Zagórzu, ważną przeszkodą, obok trudnego położenia materialnego włościan, okazała się niechęć do szeroko pojmowanej edukacji. Kiedy jednak do głosu doszło młodsze pokolenie, postarano się o nauczycieli. Sprowadzono uczoną kobietę z Byczyny, która na książeczce do modlitwy uczyła chłopów czytać.

c.d. Historia szkoły

 
    W okresie zaborów Rada Szkolna Krajowa decyduje o utworzeniu szkoły w Zagórzu od dnia 1 września 1903r. Do czasu wybudowania własnego budynku, szkoła działa w budynku wynajętym od Franciszka Bolka.

Pierwszy nauczyciel mianowany przez Radę – p. Władysław Jeziorski.

1903/1904 – rozpoczęcie nauki 29 września – zapisano 170 dzieci. Rozporządzenie Szkolnej Rady Okręgowej zwalnia najmłodsze dzieci, pozostaje 114 dzieci podzielonych na dwa stopnie: przedpołudniowy i popołudniowy. Nauka odbywa się przy pomocy dostępnych wówczas źródeł oświetlenia (brak elektryczności) i niektórym dzieciom psuje się wzrok. 28 czerwca 1904r. – egzamin końcowy, rozdanie nagród i świadectw.

c.d. Kalendarium