SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ŚWIETLICY

- aktywnie uczestniczę w zajęciach organizowanych w świetlicy (zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień),
- bieganie w świetlicy jest zabronione,
- czystość otoczenia to moja zasługa,
- podstawowa nasza zasada to: cisza i spokój,
- fajna zabawa daje mi dużo radości,
- gry stolikowe szanuję jak swoje,
- hałas przeszkadza mi i innym,
- idąc ulicą uważam na przejściach,
- jestem grzeczna/y w stosunku do koleżanek i kolegów,
- każde wcześniejsze wyjście ze świetlicy potwierdzę zgodą pisemną lub telefoniczną przez rodziców lub opiekunów,
- lekcje w świetlicy będę odrabiać starannie,
- mam prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań,
- nauczyciel, wychowawca życzliwie i sprawiedliwie traktuje wszystkich wychowanków i udziela im pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych,
- obowiązuje obuwie zmienne,
- przepraszam, proszę, dziękuję to nasze zasady,
- rozmawiam spokojnie, nie podnoszę głosu,
- słucham uważnie, gdy ktoś do mnie mówi,
- tak będę postępować, by wszyscy byli zadowoleni,
- uśmiechem odpłacam za uśmiech,
- w każdej potrzebie zasięgam rady u wychowawcy,
- zawsze sprzątam po sobie (nie zostawiam bałaganu po zakończonych zajęciach),
- dbam o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 ZASADY JAKICH PRZESTRZEGAMY PODCZAS GRUPOWYCH ZABAW

- Mówimy do siebie po imieniu.
- Okazujemy sobie szacunek – słuchając się nawzajem.
- Nie oceniamy innych!
- Nie wyśmiewamy słów i zachowania innych uczestników zabawy!
- Jeżeli nie bierzemy udziału w zabawie, nie przeszkadzamy w zabawie innym.
- Podczas zabawy dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.