SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

Klauzula informacyjna dla uczniów; rodziców/opiekunów prawnych Szkoły Podstawowej w Zagórzu

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,

1.Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Zagórzu z siedzibą w Zagórzu, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 139, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
2. Szkoła Podstawowa w Zagórzu wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych oraz ucznia; Inspektorem Ochrony Danych jest pani Marta Musiał, nr tel.: 668220648
3. Pani/Pana dane osobowe oraz ucznia przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a), b), c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
4. Pani/Pana dane osobowe oraz ucznia będą przekazywane: podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową w Zagórzu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest szkoła Podstawowa w Zagórzu , m.in. dostawcom systemów informatycznych i usług IT operatorom pocztowym;
5. Pani/Pana dane osobowe oraz ucznia nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
6. Pani/Pana dane osobowe oraz ucznia będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym procesom przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych, w tym również w formie profilowania.