Witamy
w Szkole Podstawowej

Im. Ks. A. Chojnackiego

szkola wejscie glowne DSC06028

Nazwisko Imię
Przedmiot, zakres czynności 

mgr Miranowicz Maria - Dyrektor Szkoły,
Świetlica

mgr Grzywnowicz Monika
Edukacja wczesnoszkolna kl. 2b SP, Wychowawca kl.2b SP, Rewalidacja

mgr ks. Adam Aleksandrowicz
Religia kl. 3a, 4ab, 7 SP, 8 SP

mgr Bieniek Beata
Edukacja wczesnoszkolna kl. 3a, Wychowawca kl. 3a, Opiekun PCK

mgr Chrapek Ewa

Przyroda 4ab, Biologia kl. 5 - 8, Chemia kl. 7 -8, Wychowanie do życia w rodzinie 4-8, Koło przyrodnicze 5

mgr Domin Helena
Język polski kl. 4b, 5a, 6a, 7a, 

mgr Dorman Renata
Matematyka kl. 4ab, 6a, 7a, Wychowawca kl. 7a SP

mgr Halbina Katarzyna
Język angielski 5 - 8, Wychowawca 5a, 

mgr Kobiałka Zenon
Historia kl. 4-8, WOS 8, 

mgr Kraśniewska Agata
Wychowanie fizyczne dziewczęta kl.  4 - 8,  Świetlica, 

mgr Langer Joanna
Psycholog

mgr Maj Mariusz
Wychowanie fizyczne Chłopcy 4 - 8, Wychowawca kl. 8a, Innowacja pedagogiczna, Doradztwo zawodowe 8, Edukacja dla bezpieczeństwa kl. 8a

mgr Moskała Lilianna
Język polski kl. 4a, 6b, 8a, Wychowawca 6b SP, Bibliotekarz

mgr Mucha Renata
Edukacja wczesnoszkolna kl. 2a SP, Wychowawca kl.2a, 

mgr Niemczyk Paweł
Matematyka kl. 5a, 6b

mgr Nowotny Ewa
Język niemiecki kl. 7-8, Geografia 5-8

mgr Pawlik Iwona
Muzyka kl. 4a-7a SP,  Plastyka 4a-7a, Zespół wokalny

mgr Piłat - Korpała Jolanta
Pedagog, Rewalidacja, Logopedia

mgr Popielnicka Ewa
Religia 1a, 2ab, 5a, 6ab, Zajęcia komputerowe 3a, Informatyka 4ab, Rewalidacja, 

mgr Sikora Justyna
Język angielski 1-4

mgr Woźniak Magdalena
Informatyka 5 - 8, Technika 4-7, Fizyka 7-8, Wychowawca 6a SP

mgr Zdebik Agata
Edukacja wczesnoszkolna 1a SP, Wychowawca kl. 1a SP,