SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

 

REJESTRY I EWIDENCJE
Szkoła Podstawowa im. ks. Adolfa Chojnackiego w Zagórzu prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
 1. Księga inwentarzowa
 2. Ewidencja akt osobowych
 3. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 4. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 5. Ewidencja dokumentacji szkolnej
 6. Księga zastępstw
 7. Księga zarządzeń wewnętrznych
 8. Księga ewidencji dzieci
 9. Księga uczniów
 10. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 11. Rejestr korespondencji
 12. Archiwum dokumentacji szkoły

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.