SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr

 

DYREKCJA Szkoły Podstawowej im. ks. Adolfa Chojnackiego w Zagórzu

Dyrektor Szkoły: mgr Woźniak Magdalena