Witamy
w Szkole Podstawowej

Im. Ks. A. Chojnackiego

szkola wejscie glowne DSC06028

koronawirus

Informacje o koronowirusie na stronie MEN

Najważniejsze informacje:

Jeśli w ciągu ostatnich dni:
- byłeś w miejscu, gdzie występuje koronawirus, 
- miałeś kontakt  z osobami z grupy ryzyka,
- zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to jak najszybciej poinformujTELEFONICZNIE stację sanitarno-epidemiologiczną - 600 965 908, 32 623 24 07
w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numery alarmowe: 112, 999, albo skontaktuj się z najbliższym oddziałem zakaźnym w Nowym Szpitalu w Olkuszu:
do godz. 15:00 - tel.: 41 240 12 72,
po godz. 15:00 - tel.: 41 240 12 76

Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: tel.: 800 190 590

Kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów:
- pozostań w domu,
- unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami ZDALNEJ komunikacji!

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani NIE UDAWAJ SIĘ DO SZPITALA bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.
Jeden pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!

Zalecenia:
- myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu,
- unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust,
- zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz,
- nie zbliżaj się do osób chorych.

Wszelkie inne informacje znajdują się na stronach internetowych:
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - dla naszego rejonu w Chrzanowie: https://pssechrzanow.wsse.krakow.pl/
oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/

/źródło: https://www.facebook.com/SoltysZagorza/