SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Ks. Adolfa Chojnackiego w Zagórzu.

 

Zdjęcie powitalne - wejście główne do budynku szkoły w Zagórzu.

25 uczniów klas I-III ze szkoły  podstawowej w Zagórzu podczas wyjazdów na basen uczy się pływać pod kierunkiem wykwalikowanych instruktorów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności pływania i oswajania się z wodą, 

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz umiem