SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Ks. Adolfa Chojnackiego w Zagórzu.

 

Zdjęcie powitalne - wejście główne do budynku szkoły w Zagórzu.

logo centrum cyfrowe

Szkoła Podstawowa w Zagórzu otrzymała 6 laptopów Lenovo oraz 8 zestawów słuchawkowych zakupionych dzięki 100% dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach wsparcia „Zdalna Szkoła + wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego”.  

Laptopy zakupione zostały w celu umożliwienia nauki zdalnej dla uczniów realizujących naukę w okresie zagrożenia chorobą COVID-19. Uczniowie otrzymali laptopy na zasadzie użyczenia. Zgodnie z założeniami projektu laptopy te są rekomendowane dla dzieci z rodzin wielodzietnych.